Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest ochrona przed skutkami suszy oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej regionu poprzez retencjonowanie wody w Jeziorze Mogileńskim

 

Planowane efekty:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do :

- Retencji wód powierzchniowych w Jeziorze Mogileńskim,

- Stabilizacji poziomu wód na obszarze miasta Mogilno oraz terenach przyległych,

- Poprawy stanu hydromorfologicznego JCWP,

- Poprawy stanu technicznego infrastruktury,

- Poprawy stanu środowiska naturalnego,

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wartość projektu:

Ogólna wartość projektu - 1 633 061,67 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład UE (EFRR) - 1 325 203,72 zł

« powrót
  • UE