Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku informuje, iż w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe , odcinek od km 0+000 do km10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 organizowana jest kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedmiotowa skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,a także placówek szkolno-wychowawczych. W ramach cyklu autorskich wykładów poruszane zostają kwestie znaczenia powodzi, jej przyczyn i skutków jakie za sobą niosą, a także jak przygotować siebie oraz swój dobytek na wypadek przejścia wielkiej wody.

W ramach kampanii prowadzony jest profil na portalu społecznościowym pod adresem https://www.facebook.com/Bezpieczeństwo-powodziowe-kampania-edukacyjna-dla-dzieci-i-młodzieży-125794064816413/, gdzie można uzyskać informację o bieżących wydarzeniach w zakresie prowadzonego projektu.

 

« powrót