Kierownik jednostki: Robert Dorna
Adres:Nowe Dobra 99A, 86-200 Chełmno
Adres e-mail:chelmno@kpzmiuw.pl
telefon:(56) 676-19-71
Telefon/fax:(56) 676-19-70

Biuro Terenowe w Chełmnie jest jednostką Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w strukturze organizacyjnej bezpośrednio podległą Oddziałowi Rejonowemu w Toruniu.
 
Teren działania biura obejmuje obszar położony wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły rozciągający się od Gminy Dąbrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim po gminy Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim.
 
Wschodnia granica działania biura przebiega wzdłuż krawędzi gmin: Świecie n. Osą (p: Grudziądz), Książki i Dębowa Łąka (p: Wąbrzeźno), natomiast zachodnią wyznacza linia rzeki Wisły.
 
Przy siedzibie Biura znajduje się również Wojewódzki Magazyn Sprzętu Powodziowego.

Mapa terenu działania jednostki Biuro Terenowe w Chełmnie
 
Na poniższej mapie został zaznaczony kolorem teren działania jednostki Biuro Terenowe w Chełmnie.
Niebieską czcionką wysczególnione zostały siedziby gmin, a nazwy miejscowości powiatowych zostały podkreślone.

 

« powrót