SIP GeoMelio

W Kujawsko - Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wdrożony jest System Informacji Przestrzennej GeoMelio, służący do prowadzenia Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

 

 GeoMelio Portal

Dane z Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej prezentowane są na Kujawsko - Pomorskim GeoMelio Portalu.

Portal dostępny jest pod adresem: http://83.14.107.139/GeoMelioKujPom.

Wersja dla urządzeń mobilnych: http://83.14.107.139/GeoMelioKujPom/mobile.aspx.

 

 Uwaga:

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

 

 Ciągły rozwój:

Cyfrowe dane Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej są systematycznie uzupełniane i weryfikowane, jak również sam GeoMelio Portal i zasilające go usługi sieciowe WMS podlegają ciągłemu rozwojowi.

W związku z powyższym okresowo mogą występować zakłócenia w dostępności GeoMelio Portalu lub powiązanych z nim usług sieciowych.

« powrót