Dane dotyczące obwałowań przeciwpowodziowych w administracji KPZMiUW we Włocławku

Województwo kujawsko – pomorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Obwałowanie / Rzeka

Km rzeki

Łączna długość obwałowań
(km)

Powierzchnia obszaru chronionego
(ha)

Uwagi

Razem

w tym w klasie:

I

II

III

IV

poza
klasowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Włocławek, ul. Cysterska
Wisła – prawy brzeg

679,00 ÷ 679,40

0,350

-

-

-

0,350

-

 

wał kierujący

2

Nizina Ciechocińska
Wisła – lewy brzeg

708,20 ÷ 718,00

12,000

12,000

-

-

-

-

2 138,0

 

3

Pokrzywno – Łęg Osiek
Wisła – prawy brzeg

711,00 ÷ 712,80

2,530

-

2,530

-

-

-

187,0

 

4

Nizina Nieszawska
Wisła – lewy brzeg

734,90 ÷ 744,90

10,845

-

10,845

-

-

-

1 400,0

 

5

Nizina Toruńska
Wisła – prawy brzeg

740,90 ÷ 764,20

25,000

-

25,000

-

-

-

7 510,0

 

6

Łęgnowo – Otorowo
Wisła – lewy brzeg

765,50 ÷ 770,50

5,600

-

5,600

-

-

-

890,0

 

7

Wiejska Nizina Chełmińska
Wisła – prawy brzeg

787,90 ÷ 802,30

16,180

-

16,180

-

-

-

5 040,0

 

8

Grabowo – Świecie
Wisła – lewy brzeg

790,30 ÷ 812,30

25,573

-

25,573

-

-

-

3 880,0

 

Wda – prawy brzeg

0,00 ÷ 4,40

4,095

-

4,095

-

-

-

wał wsteczny

9

Podmiejska Nizina Chełmińska
Wisła – prawy brzeg

802,30 ÷ 807,35

4,970

-

4,970

-

-

-

540,0

 

10

Miejska Nizina Chełmińska
Wisła – prawy brzeg

807,35 ÷ 829,90

22,679

-

22,679

-

-

-

8 470,0

 

11

Sartowice – Nowe + letni Bratwin
Wisła – lewy brzeg

820,20 ÷ 852,00

34,070

-

34,070

-

-

-

9 537,0

 

12

Parski – Zakurzewo
Wisła – prawy brzeg

839,15 ÷ 841,82

2,700

-

-

-

2,700

-

273,0

 

13

Wielki Wełcz
Wisła – prawy brzeg

845,00 ÷ 848,18

3,180

-

3,180

-

-

-

405,0

 

14

Kompleks Mokre
Osa – prawy brzeg

0,81 ÷ 4,84

3,940

-

-

-

3,940

-

428,0

wał wsteczny

15

Kompleks Mokre
Osa – lewy brzeg

0,60 ÷ 4,84

4,100

-

-

-

4,100

-

 

wał wsteczny

16

Dolina Drwęcy
Drwęca – prawy brzeg

87,00 ÷ 88,00

0,979

-

-

-

0,979

-

250,0

wał kierujący

 

Ogółem kujawsko-pomorskie:

 

178,791

12,000

154,722

0,000

12,069

 

40 948,0

 

« powrót