Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Doprowadzalnik w km 0+000÷4+100, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.


 

Całkowita wartość zadania: 17 199,35 zł.


Okres ralizacji zadania: 16.08.2012r. - 27.08.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (zadanie „Bógpomóż”, "Bobrowniki") oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • usuwanie namułu grubości 10 cm z dna cieku.« powrót