Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Grabinianka w km 0+000÷1+000, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 9 453,55 zł.


Okres ralizacji zadania: 16.08.2012r. - 27.08.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (zadanie „Bógpomóż”, "Bobrowniki") oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.
Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:
  • ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków,
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,
  • usuwanie namułu grubości 30 cm z dna cieku,
  • oczyszczenie przepustów z namułu.


« powrót