Kanał Furmański – prace konserwacyjne w km 0+000-5+350, głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp z wygrabieniem

  • ręczne odmulenie dna gr. 20 cm

  • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 30%


Całkowita wartość zadania: 29 094,90 zł


Okres realizacji: 07.08.2012r. - 28.08.2012r.« powrót