Kanał Ciągły – prace konserwacyjne w km 0+160-7+150, głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • usuwanie kożucha przy gł. cieku ponad 1.0 m

  • ręczne odmulenie dna gr. 20 cm


Całkowita wartość zadania: 27 515,70 zł


Okres realizacji: 07.08.2012r. - 10.09.2012r.« powrót