Struga Pomorka II – prace konserwacyjne w km 0+000-7+131, głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • ręczne odmulenie dna gr. 20 cm i 30 cm

  • ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z oczyszczeniem terenu


Całkowita wartość zadania: 23 285,58 zł


Okres realizacji: 07.08.2012r. - 07.09.2012r.« powrót