PROJEKT : „Budowa zastawki na Kanale Głównym Świeckim w km 9+321” gmina Świecie

  

Całkowita wartość inwestycji: 123 965,40 zł.
w tym:
- budżet państwa – 13 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej (PROW) – 67 661,83 zł,
- rezerwa celowa budżetu państwa – 22 553,94 zł,
- budżet państwa (VAT) – 20 749,63 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 110 965,40 zł
 
Okres realizacji inwestycji: październik2011r. – listopad2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Świecie.
 
Przedmiotem zrealizowanej inwestycji jest budowa zastawki piętrzącej żelbetowej o świetle 1,5 m i wysokości piętrzenia 0,95m w km 9+321 Kanału Głównego Świeckiego.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 20.07.2011r. nr 00040-6905-UM0200002/11.
 
INWESTYCJĘ ODEBRANO I PRZEKAZANO DO EKSPLOATACJI
30 LISTOPADA 2011 R.« powrót