Struga Ryszewska II – prace konserwacyjne w km 0+000-0+985, 1+079-1+807, głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • ręczne odmulenie dna gr. 20 cm i 30 cm

  • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 60%


Całkowita wartość zadania: 29 499,86 zł


Okres realizacji: 20.08.2012r. - 11.09.2012r.« powrót