Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Nakle” - Struga Śleska w km 3+000 – 4+720, 5+550 – 11+750, 13+030 – 14+100, gmina Nakło nad Notecią i Sicienko, powiat nakielski i bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 35 935,22 zł.


Okres realizacji zadania: 10.08.2012 r. - 15.10.2012 r.


Data odbioru: 22.10.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Trzeciewnica”, „ Ślesin – Kazin”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

  • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 60 %,

  • usuwanie namułu ręcznie gr. 20 cm,

  • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,0 m i 0,8 m,

  • usuwanie namułu ręcznie gr. 10 cm,

  • ręczne plantowanie skarp,

  • obsianie skarp w ziemi urodzajnej,

  • odmulenie mechaniczne dna gr. 20 cm,

  • rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu,

  • ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków,

  • zrąbkowanie krzaków.« powrót