Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Nakle” - Kanał Ślesiński w km 0+000 – 3+430, 5+800 – 12+100, gmina Nakło nad Notecią i Sicienko, powiat nakielski i bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 36 381,69 zł.


Okres realizacji zadania: 10.08.2012 r. - 15.10.2012 r.


Data odbioru: 22.10.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Trzeciewnica”, „ Ślesin – Minikowo – Gorzeń”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

  • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 60 %,

  • ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków,

  • zrąbkowanie krzaków.« powrót