Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Bętlewianka w km 3+650÷13+035, gmina Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 44 981,78 zł.


Okres ralizacji zadania: 01.08.2012r. - 31.08.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • ręcznym odmuleniu koryta cieku warstwą 20 cm,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,

  • odmuleniu przepustu z namułu.« powrót