Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Chełmiczka w km 11+080÷18+800, 19+300÷27+400, 27+800÷28+500, gmina Lipno, Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 37 146,00 zł.


Okres realizacji zadania: 01.08.2012r. - 21.09.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%.

     « powrót