PROJEKT : ,,Usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. – Przepust wałowy przy stacji pomp
Chełmno w km 20+033 wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej”, gmina Chełmno, powiat Chełmno

Całkowita wartość inwestycji: 1 459 853,05 zł.
Koszt robót budowlano – montażowych 1 458 011,11 zł
 
Okres realizacji inwestycji: październik 2011r. – listopad2011r.
 
Przedmiotem inwestycji jest naprawa zniszczeń (uszkodzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pompowni) powstałych na stacji pomp Chełmno na skutek powodzi, która miała miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r. Uszkodzenia usunięto poprzez:
- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej o długości 30m w planie i wysokości  14,2m,
- remont zasuw przepustu wraz z mechanizmem wyciągowym i napędem w ilości 2 sztuk,
- remont powierzchni betonowych przepustu wałowego – 605,8 m2,
- remont elementów przepustu wałowego (schody, barierki, ogrodzenia),
- remont ubezpieczeń Kanału Głównego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej na powierzchni 240 m2.
 
Projekt zrealizowano w ramach funduszy przeznaczonych przez budżet Państwa na likwidację szkód powstałych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.
 
INWESTYCJĘ ODEBRANO I PRZEKAZANO DO EKSPLOATACJI
30  LISTOPAD 2011« powrót