Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Gryska w km 0+000÷6+365, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 49 881,37 zł.


Okres ralizacji zadania: 01.08.2012r. - 17.10.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (zadanie „Bógpomóż”, "Bobrowniki") oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%,

  • naprawa przepustu rurowego.« powrót