Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Święty Strumień w km 6+200÷11+700, gmina Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 16 202,22 zł.


Okres realizacji zadania: 01.08.2012r. - 03.09.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%.« powrót