Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Nakle” - Struga Kotomierzyca w km 14+000 – 21+800, gmina Dobrcz, Osielsko, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 16 084,46 zł.Okres realizacji zadania: 10.08.2012 r. - 20.11.2012 r.


Data odbioru: 11.12.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


  •  
    • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

    • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 60 %.« powrót