Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku – II etap” - Kanał Dębogórski w km 0+000 – 9+900, gmina Kcynia, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 41 827,48 zł.Okres realizacji zadania: 18.10.2012 r. - 15.11.2012 r.


Data odbioru: 26.11.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych obiektu Kowalewko i Sipiory oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


  •  
    • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,
    • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

    • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 30 %,

    • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60 %.« powrót