Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Świeciu – II etap” – Struga Gruczno-Luszkówko w km 0+164 – 4+180, gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 15.892,55 zł.


Okres realizacji zadania: 17.09.2012 r. - 28.09.2012 r.


Data odbioru: 08.10.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych gruntów oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp pasem do 2 m,

  • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna,

  • wygrabienie wykoszonych porostów z dna,
  • hakowanie przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60 %,

  • punktowe ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków,

  • oczyszczenie terenu po wycince krzaków oraz ze śmieci.« powrót