Zadanie pn. „Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów i rurociągów) na terenie działania Biura Terenowego w Inowrocławiu Kanał Zachodni – prace konserwacyjne w km 0+000-0+720, 0+780-4+200, 4+300-7+080, gm. Mogilno, pow. Mogilno


Głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm


Całkowita wartość zadania: 29 589,53 zł


Okres realizacji: 06.08.2012r. - 30.10.2012r.


Data odbioru: 12.11.2012r.« powrót