PROJEKT : ,,PRZECHOWO – naprawa szkód w wyniku działania powodzi
w 2010 roku” miasto Świecie

Całkowita wartość inwestycji: 901 146,95 zł.
Koszt robót budowlano – montażowych 899 546,95 zł

Okres realizacji inwestycji: wrzesień 2011r. – listopad2011r.
 
Przedmiotem inwestycji jest naprawa zniszczeń (uszkodzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pompowni) powstałych na stacji pomp w Przechowie na skutek powodzi, która miała miejsce w miesiącach maju i czerwcu 2010r. Uszkodzenia usunięto poprzez:
- uszczelnienie korpusu wału przesłoną przeciwfiltracyjną na długości 56m,
- wykonanie 6 odciągów w formie płyt kotwiących,
- modernizację dróg wewnętrznychna dlugości 180m2,
- ułożenie drenaży w celu przechwycenia wód deszczowych i infiltrujących na długości 61 m.
 
Projekt zrealizowano w ramach funduszy przeznaczonych przez budżet Państwa na likwidację szkód powstałych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.
 
INWESTYCJĘ ODEBRANO I PRZEKAZANO DO EKSPLOATACJI
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011« powrót