Zadanie pn.: "Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - II etap Kanał Chwałowo prace konserwacyjne w km 0+000-0+230, 0+250-0+607, 0+850-4+130, 4+140-4+495, 4+560-5+200, 5+210-6+280, 6+360-6+554, 6+634-7+125, gm. Mogilno, pow. Mogilno"


Głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • karczowanie krzaków z oczyszczeniem terenu

  • ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm


Całkowita wartość zadania: 59 126,56 zł


Okres realizacji: 18.10.2012r. - 15.11.2012r.


Data odbioru: 26.11.2012r.« powrót