Zadanie pn.: "Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - II etap Struga Sadowiecka prace konserwacyjne w km 0+000-3+600, 7+412-9+092, gm. Rogowo, pow. Żnin"


Głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

  • wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem

  • usunięcie kożucha roślin korzeniących się w dnie

  • ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm i 30 cm


Całkowita wartość zadania: 66 597,70 zł


Okres realizacji: 18.10.2012r. - 06.11.2012r.


Data odbioru: 15.11.2012r.« powrót