Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Świeciu” - Rów Trutnowski w km 0+000-11+364, gmina Lubiewo, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 59.374,67 zł.


Okres realizacji zadania: 07.09.2012 r. - 08.11.2012 r.


Data odbioru: 22.11.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Sucha” i „Przyszłość”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

     

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem,

  • usunięciu wiatrołomów,

  • wykonaniu palisady,

  • hakowaniu dna,

  • ręcznym odmulaniu dna,

  • mechanicznym odmulaniu dna wraz rozplantowaniem,

  • usunięciu namułu z przepustów,

  • ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków.« powrót