Zadanie pn.: „Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Świeciu - II etap” - Mały Wytrych w km 0+000-0+844; 0+855-3+800, gmina Kęsowo, powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 9 867,93 zł.


Okres realizacji zadania: 06.09.2012-28.09.2012 r.


Data odbioru: 05.10.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Sławęcin”, „ Przymuszewo”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


  •  
    • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,
    • wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

    • hakowaniu dna,

    • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków.« powrót