KANAŁ BOCZNY – gm. Chełmno, Unisław, Dąbrowa Chełmińska, powiat: Chełmno, Bydgoszcz


Kanał Boczny – prace konserwacyjne w km 0+000 – 11+864 polegające na zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Dolnej Wisły na obszarze obiektu melioracyjnego Wiejska Nizina Chełmińska.


Wykonano:

Dwukrotną konserwacje cieku w ciągu roku polegającą na:

- wykoszeniu skarp z wygrabieniem na całej długości

- wykoszeniu dna z wygrabieniem na dolnym odcinku biegu kanału

- usunięciu roślin korzeniących się w dnie w środkowym i górnym biegu kanału


Całkowita wartość zadania: 60 262,64 zł


Okres realizacji: 28.06.2013 - 30.09.2013« powrót