RENATURYZACJA 2013


ŁASINKA – gmina i miasto Łasin, powiat: Grudziądz


Łasinka – prace km 5+547 – 5+833; 7+500 – 8+245; 7+500 – 8+245 polegające na przywróceniu prawidłowych parametrów koryta cieku wraz z zabezpieczeniem przed erozją brzegową w celu zapewnienia swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowej i Jeziora Łasińskiego.


Wykonano:

- wykoszenie skarp z wygrabieniem

- usunięcie roślinności korzeniących się w dnie

- usuwanie ręczne namułu z dna cieku

- wycince krzaków ze skarp

- wykonaniu ubezpieczenia skarp w postaci opasek z faszyny w km 7+500 – 8+245.


Całkowita wartość zadania: 68 486,30 zł


Okres realizacji: 19.08.2013 - 17.09.2013« powrót