RENATURYZACJA 2013


MAŁA BACHA – gmina: Książki, powiat: Wąbrzeźno


Mała Bacha – prace km 3+150 - 6+300 polegające na przywróceniu prawidłowych parametrów koryta cieku wraz z zabezpieczeniem przed erozją brzegową w celu zapewnienia swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowej .


Wykonano:

- wykoszenie skarp z wygrabieniem

- usunięcie roślinności korzeniących się w dnie

- usuwanie ręczne namułu z dna cieku

- wycince krzaków ze skarp

- wykonaniu ubezpieczenia skarp w postaci opasek z faszyny w km 3+480 - 3+970


Całkowita wartość zadania: 38 644,92 zł


Okres realizacji: 1.10.2013 - 30.10.2013« powrót