Zadanie pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód  i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"
 
Całkowita wartość zadania : 1 496 tys. zł w tym udział WFOŚiGW w Toruniu 1 346,5 tys. zł 


« powrót