ZP - 10/13 Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - I etapCałkowita wartość zadania: 74. 016,47 zł.Okres realizacji zadania: 29.05.2013 – 03.12.2013 r.Data odbioru końcowego: 10.12.2013 r.Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

I etap 29.05 – 10.09:

 •  
  • mechaniczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

  • ręczne wykoszenie porostów z skarp z wygrabieniem,

  • karczowanie krzaków z zrąbkowaniem

    

II etap 10.09 – 03.12:


 •  
  • mechaniczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

  • ręczne wykoszenie porostów z skarp z wygrabieniem,

  • hakowanie dna« powrót