Zadanie pn.: „Roboty remontowo – konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Nakle” - Kanał Orle w km 0+000 – 3+600, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 4 503,07 zł.


Okres realizacji zadania: 20.08.2013 r. - 24.10.2013 r.


Data odbioru: 07.11.2013 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna cieków,

  • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków,

  • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 m,

  • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,0 m.« powrót