Zadanie pn.: „Roboty renontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Świeciu- II etap”- Prusina w km 17-570-18+470,20+600-20+800 gmina Śliwice, powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskieCałkowita wartość zadania -22 108,23 zł

Okres realizacji zadania – 26.09-10.10.2013 r.

Data odbioru: 17.10.2013r.Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Lińsk” , „Rosochatka”, „Okoniny”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

- odmulenie dna

- uporządkowaniu terenu
« powrót