Zadanie pn. " Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
 
Całkowita wartość zadania: 199, 2 tys. zł w tym WFOŚi GW w Toruniu 179,2 tys. zł 


« powrót