Zadanie pn. "Wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmnie"

 Całkowita wartość zadania: 156,7 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 78,3 tys. zł « powrót