RÓW OSTROWSKI – gmina: Chełmża, Płużnica, powiat: Toruń, Wąbrzeźno


Rów Ostrowski – prace km 0+000 – 9+100 (zakres rzeczowy 4,411 km) polegające na przywróceniu prawidłowych parametrów koryta cieku wraz z zabezpieczeniem przed erozją brzegową w celu zapewnienia swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowej .


Wykonano:

- wykoszenie skarp z wygrabieniem

- usunięcie roślinności korzeniących się w dnie

- mechaniczne odmulenie dna cieku

- usuwanie ręczne namułu z dna cieku wraz z oczyszczeniem przepustów

- wycince krzaków ze skarp

- wycince drzew porastających koryta cieku

- usunięciu wiatrołomów

- likwidacji osuwisk skarp wraz z zabezpieczeniem przed dalszą erozją


Całkowita wartość zadania: 66 795,70 zł


Okres realizacji: 17.10.2014 - 31.10.2014« powrót