WAWRZONKA – gm. Dębowa Łąka, powiat: Wąbrzeźno


Wawrzonka – prace konserwacyjne w km 9+400 - 21+200 polegające zapewnieniu prawidłowej gospodarki wodnej na terenie zlewni rzeki Wawrzonki.


Wykonano:

- wykoszeniu skarp z wygrabieniem na całej długości

- wykoszeniu dna z wygrabieniem w środkowym odcinku biegu cieku

- usunięciu roślin korzeniących się w dnie wraz usuwaniem namułu warstwą do 10 cm w górnym biegu cieku


Całkowita wartość zadania: 38 038,14 zł


Okres realizacji: 17.09.2014 - 6.10.2014« powrót