Konserwacja 2014 - Doprowadzalnik, gm. Bobrowniki, pow. Lipno


Zadanie pn.: "Roboty remontowo - konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe w Lipnie - V etap" - Doprowadzalnik w km 0+000÷4+100, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 17 730,01 zł


Okres realizacji zadania: 01.09. 2014r. - 09.09.2014r.


Data odbioru: 18.09.2014r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków (obiekt „Bógpomóż”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

  • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków z wywiezieniem,

  • odmuleniu koryta cieku.« powrót