Konserwacja 2014 - Zjawionka, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie, pow. Lipno


Zadanie pn.: "Roboty remontowo - konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe w Lipnie - V etap" - Zjawionka w km 0+000÷0+610, 0+901÷6+615, gmina Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 27 285,10 zł


Okres realizacji zadania: 18.08. 2014r. - 02.09.2014r.


Data odbioru: 11.09.2014r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

  • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków z wywiezieniem,

  • usunięciu wiatrołomów,

  • odmuleniu koryta cieku,

  • oczyszczeniu studzienek drenarskich,

  • montażu krat,

  • oczyszczeniu przepustów z namułu.« powrót