Konserwacja2014 – Struga Kicz, gm Tuchola, pow Tuchola


Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach lub urządzeniach wodnych na terenie działania KPZMIUW we Włocławku -I etap” - Struga Kicz w km 4+340-19+218 gmina Tuchola, Kęsowo, powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskieCałkowita wartość zadania –29 205,14 zł

Okres realizacji zadania – 04.06-08.07-2014 r.

Data odbioru: 17.07.2014Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt Tuchółka, Mały Mędromierz, Siciny, Nowe Żalno) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty polegały na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i dna,

- hakowaniu dna

- uporządkowaniu terenu« powrót