Zadanie pn." Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej"

 

Całkowita wartość zadania 211, 5 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 169,2 tys. zł « powrót