Zadanie pn. " Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt doprowadzenia prac utrzymaniowych melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową"

 

Całkowita wartość zadania: 274,2 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 219,4 tys. zł« powrót