Zadanie pn. : "Roboty konserwacyjne na rzekach kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - etap XVI" - Łachnica w km 0+000÷2+351, 2+480÷3+000, 3+129÷14+660, gmina Tłuchowo, Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 54 272,75 zł.


Okres realizacji zadania: 28.10.2015r. - 16.11.2015r.


Data odbioru: 25.11.2015r.


Przedmiotem i celem realizacji robót było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem,

  • odmulenie ręczne,

  • hakowanie,

  • oczyszczenie przepustów,

  • oczyszczenie studienek drenarskich.« powrót