PROJEKT : „Błenna II – melioracje gruntów rolnych
w miejscowości Błenna” gmina Izbica Kujawska

  

Całkowita wartość inwestycji  - 1 355 500,31 zł
w tym:
* budżet państwa - 127 351,20 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 228 313,58 zł
- środki UE - 749 876,64 zł
- rezerwa celowa - 249 958,89 zł
 
Koszt robót budowlano - montażowych – 1 225 285,10 zł.
 
Okres realizacji inwestycji: sierpień 2010r. - wrzesień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem teren gminy Izbica Kujawska.
 
Przedmiotem inwestycji jest uregulowanie stosunków wodnych w glebie poprzez meliorację gruntów rolnych na powierzchni 83,17 ha. Wykonanie inwestycji pozwoliło na dostosowanie warunków powietrzno-wodnych w glebie do wymogów upraw rolniczych, a tym samym nie dopuści do podtopienia użytków rolnych i obniżenia jakości uzyskanych plonów.

W ramach inwestycji wykonano:
- drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 83,17 ha,
- rurociągi betonowe : 20cm – 350m, 30 cm – 890 m.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 2.04.2010r. nr PRW.I.6013-11/09 00020-6905-UM0200011/09.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
29 WRZEŚNIA 2011 R.

 
 « powrót