Zadanie pn.: „ZP-21/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku – etap XII” - Kanał Bachorza Duża w km 0+000-14+891, gmina Kruszwica, Inowrocław, Dąbrowa Biskupia, powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 48 961,61 zł


Okres realizacji zadania: 21.09.2015r. - 06.11.2015r.


Data odbioru: 17.11.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty konserwacyjne polegały na:


  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem

  • hakowanie dna przy zarośnięciu pow. lustra wody do 60%« powrót