Zadanie pn.: „ZP-14/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Inowrocław – etap IX” - Jaz Liszkowice – Kanał Zielona Struga w km 21+635, gmina Rojewo, powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 143351,68 zł


Okres realizacji zadania: 18.08.2015r. - 30.09.2015r.


Data odbioru: 14.10.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było przywrócenie pełnej sprawności technicznej istniejącego jazu dla utrzymania wyższego stanu wody w korycie cieku Zielona Struga, w okresie wegetacyjnym z jednoczesnym hamowaniem odpływu.


Roboty konserwacyjne polegały na:


 • Ręczne wykoszenie budowli i skarp z wygrabieniem

 • Ręczne wykoszenie dna z wygrabieniem

 • Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi

 • Demontaż ręcznych mechanizmów wyciągowych

 • Demontaż zasuw dwudzielnych ślizgowych

 • transport zużytych zasuw, pozostałości po mechanizmie wyciągowym oraz starego ogrodzenia do magazynu przeciwpowodziowego w Świeciu

 • Czyszczenie konstrukcji szkieletowych

 • Malowanie konstrukcji szkieletowych

 • Czyszczenie barierek i poręczy zabezpieczających

 • Malowanie barierek i poręczy zabezpieczających

 • Remont powierzchni betonowych

 • Rozebranie umocnień skarp na poszurze i ponurze oraz dna na poszurze, ponurze i doku budowli

 • Wywiezienie gruzu

 • Wykopy ciągłe i jamiste

 • Betonowe umocnienia skarp na poszurze i dna doku

 • Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach na włókninie 1x1m

 • Ułożenie krawężników betonowych na skarpach i dnie ponuru

 • Wykonanie palisady na skarpach i dnie poszuru na początku i końcu narzutu kamiennego w płotkach

 • Wykonanie narzutu kamiennego luzem za umocnieniami na ponurze i poszurze

 • Plantowanie skarp i korony nasypów

 • Ręczne odmulenie dna gr. warstwy 30 cm na wlocie i wylocie budowli po zakończonych pracach remontowych

 • Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych

 • Montaż zasuw dwudzielnych ślizgowych

 • Wykonanie ogrodzenia z siatki

 • Montaż furtek

 • Łaty wodowskazowe na ścianach budowli – ponurze i poszurze

 • Wyposażenie dodatkowe – tablica informacyjna

 • Wyposażenie dodatkowe – kłódki« powrót