Renaturyzaja 2015 - Struga Komórsk gm. Warlubie, Nowe pow. Świecie


Zadanie pn.: „Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" - Struga Komórsk w km 0+000-2+349 gmina Warlubie, Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 161 175,17 zł.Okres realizacji zadania: 03.08.2015 r. - 02.10.2015 r.

Cel realizacji robót:

  • zwiększenie stateczności skarp cieku,

  • zabezpieczenie przeciwerozyjne,

  • zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu z działek przyległych,

  • zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
« powrót