Konserwacja 2015 Biuro Terenowe w Świeciu – Struga Zdrojanka, gm. Osie , pow. świeckiZadanie pn.: „ Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Świecie – etap IV” - Struga Zdrojanka w km 0+000-0+140, 3+400-4+310 gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.Całkowita wartość zadania: 6 570,26 zł

Okres realizacji zadania: 07.09 – 18.09.2015r.

Data odbioru: 02.10.2015r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z przyległych użytków zielonych kompleksu Szarłata.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,

  • ręcznym hakowaniu dna cieku,

  • punktowym usunięciu rumowiska z dna cieku,

  • punktowej wycince krzaków i podkrzesaniu gałęzi drzew ze zrąbkowaniem« powrót